Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA på 1-2-3
Del artikkelen med venner og kolleger

Mange har spørsmål om inkluderende arbeidsliv (IA) og spesielt i etterkant av den nye avtalen. NHO har derfor laget en oversikt over vanlige spørsmål som mange har i forbindelse med IA-arbeidet.

1. mars 2010 ble en ny IA-avtale inngått mellom NHO, KS, HSH, Spekter, LO, YS, Unio, Akademikerne og myndighetene for å få flere i arbeid og færre på trygd. Avtalen skal gjelde frem til 31. desember 2013.

Endringene i ny IA-avtale

De største endringene inkluderer gradert sykemelding, samt tilrettelegging for en tidligere dialog mellom sykemeldte og arbeidsgiver. Dette skjer ved at det første dialogmøte skal gjennomføres innen 8 uker (tidligere 12 uker). I tillegg skal oppfølgingsplanen være på plass innen 4 uker (tidligere 6 uker).

Det blir ingen endring i antallet egenmeldingsdager. For IA-bedrifter kan egenmelding brukes i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. For ikke-IA-bedrifter kan egenmelding brukes i til sammen 12 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn 3 dager per sykefraværstilfelle.

Les mer i artikkel om den nye IA-avtalen.

Det blir ingen endring i dagens sykelønnsordning, hvor arbeidsgiver har ansvar for de første 16 dagene. Avtalen spesifiserer at ”Regjeringen vil ikke foreslå endringer i dagens sykelønnsordning, verken for arbeidstakere eller for arbeidsgivere i avtaleperioden, med mindre partene er enige i dette”.

NHO – hvorfor være en IA-bedrift?

Det er i følge NHO flere grunner til at en bedrift skal bli en IA-bedrift.

- Å være en IA-virksomhet betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. IA-virksomheter får til gjengjeld rettigheter som er forbeholdt disse virksomhetene, blant annet egen kontaktperson hos NAV og tilgang til støtteordninger (som tilretteleggingstilskudd og raskere tilbake) der noen er forbeholdt IA-virksomheter, understrekes det på NHO.no.

Plikt til tilrettelegging og medvirkning

Alle arbeidsgivere har tilretteleggingsplikt. Dette innebærer at hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne få beholde eller få et passende arbeid.

Samtidig har arbeidstaker medvirkningsplikt iht. arbeidsmiljøloven og aktivitetsplikt iht. folketrygdloven. Den nye avtalen innebærer at det settes økt fokus på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt, med mål om å få redusert sykefraværet gjennom økt bruk av graderte sykemeldinger.

[Les mer på NHO.no]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?