Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NHO svarer om aldersgrenser
Del artikkelen med venner og kolleger

Advokat Nina Melsom i NHO svarer på utspill fra Erik Råd Herlofsen i Statens seniorråd om bedriftsfastsatte aldersgrenser. Hun mener Herlofsen villeder når han hevder at Arbeidsdepartementets svar er feil.

Bakgrunnen for debatten er Arbeidsdepartementet sin klargjøring overfor LO og NHO om adgang til å sette bedriftsfastsatte aldersgrenser under 70 år. I sitt svar påpeker Arbeidsdepartementet at det på grunn av lang praksis i arbeidslivet for pensjonering ved 67 år, fremdeles vil være adgang til å sette aldersgrensene under 70 år.

I en krass kommentar kalte Erik Råd Herlofsen i Statens Seniorråd, Arbeidsdepartementets tolkning oppsiktsvekkende og helt feil.

- Det er lang praksis i norsk arbeidsliv for pensjonering ved fylte 67 år. Å gjøre endringer i adgangen til å fastsette bedriftsfastsatte aldersgrenser uten å se dette i sammenheng med pensjonsordningene, vil føre til en uoversiktlig situasjon for begge parter. I ytterste konsekvens kan det bety at bedrifter velger å forlate de ytelsesbaserte pensjonsordningene som er tuftet på en gitt pensjoneringsalder, skriver Nina Melsom i sin kommentar.

Samfunnshensyn

I loven går det frem at man kan benytte aldersgrenser under 70 år dersom dette kan begrunnes med hensyn til helse og sikkerhet eller arbeidsmarkedet. Aldersgrensen skal imidlertid ikke settes lavere enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

Arbeidsdepartementet bekreftet denne forståelsen av loven.
- Lovgiver uttalte at de ikke fant å gjøre endringer i bedriftenes adgang til å fastsette bedriftsfastsatte aldersgrenser da, men at de heller ville komme tilbake til problemstillingen «når arbeidet med endringer i arbeidslivet ellers er avklart i forbindelse med pensjonsreformen», skriver Melsom.

Det er på dette punktet Herlofsen er uenig med Arbeidsdepartementet, NHO og LO. Han mener det kun er helse og sikkerhetsmessige hensyn som kan legges til grunn for en lavere satt aldersgrense, og peker på yrker som piloter, dykkere og nordsjøarbeidere som eksempler der man kan sette en lavere aldersgrense.

Han understreker sitt poeng ved å peke på rettspraksis, der to rettssaker er godt i favør arbeidstakeren som er blitt sagt opp på bakgrunn av aldersgrenser under 70 år.

Klargjøring

Allikevel er Melsom klar på at departementets svar er riktig, og at bedrifter kan fortsette sin praksis med aldersgrenser under 70 pr.
- Dersom departementet med nevnte lovendring hadde ment å gjøre vesentlig endringer i gjeldende rettstilstand, noe som Herlofsens standpunkt ville innebære, måtte det forventes at dette hadde kommet helt klart til uttrykk. Departementets uttalelse kan ikke sees som uttrykk for annet enn en klargjøring av hva lovgiver tidligere har gitt uttrykk for, men som åpenbart er blitt misforstått av enkelte, avslutter Melsom.

[Les tidligere artikkel om bedriftsfastsatte aldersgrenser]
[Les kommentar fra Nina Melsom på NHO.no]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?