Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helse/Undersøkelser
Større og større helseforskjeller
Vi nordmenn har samlet sett fått bedre og bedre helse de siste årene, men aldri har helseforskjellene mellom oss vært så store som nå viser undersøkelser fra Folkehelseinstituttet. Inntekt, utdanning og om du er enslig eller ikke er med på å bestemme levealderen din. Bare i Oslo er forskjellene i levealder mellom enkelte bydeler like store som mellom rike land i Vest-Europa og fattigere land Øst-Europa.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Ikke i så god form som vi tror?
For første gang her i landet er det blitt gjennomført en omfattende undersøkelse over nordmenns fysiske form. De fleste av oss tror kanskje at den er det ingenting i veien med, så aktive vi nordmenn er. Men det er feil, vil er slett ikke så spreke som vi liker å tro i det daglige. Våre naboer i Finland er langt mer utholdende enn oss.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Vekst i sykefraværet

Statistisk Sentralbyrå har fått i oppdrag å måle om avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv når sitt mål om redusert sykefravær. De siste tallene fra SSB viser imidlertid at sykefravær fortsetter å øke. Spesielt var veksten i legemeldt sykefravær stor i fjorårets 3. kvartal.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Undersøkelser
Norske leger pynter på sannheten
I en undersøkelse foretatt av Legeforeningens forskningsinstitutt viser det seg at nesten halvparten av legene her i landet bevisst pynter på sannheten i forbindelse med legeerklæringer. Sagt med andre ord; Leger sykemelder friske personer. Hvert år utbetales det, på bakgrunn av attester og erklæringer fra legene, milliardbeløp i form av sykepenger og uføretrygd.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Tren deg smartere
I disse tider er det mange som i tråd med nyttårsforsettene sine trener bort bilringer så svetten siler. Kroppen vår får virkelig kjørt seg, men er det noen som tenker på å trene hjernen? Tidligere trodde man at man ble født med et visst antall hjerneceller som skulle holde livet ut, men i dag vet forskerne bedre. Du kan faktisk trene deg smartere.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Nordmenn trimmer som aldri før
Nesten 70 prosent av alle nordmenn sier at de trimmer minst en gang i uka. Forestillingen om at nordmenn er flinke til å bruke naturen med rød lue på hodet, ski på bena og sekk på ryggen ser også ut til å stemme. En ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at størstedelen av fritidsaktivitetene våre foregår nettopp ute i naturen.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Sykefraværet fortsetter å øke
Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt er en økning i sykefraværet her til lands. Dette på tross av all den fokus dette området har fått gjennom blant annet Inkluderende arbeidsliv avtalen.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Ungdomsundersøkelsen 2002
Ungdoms bruk av rusmidler ser ut til å ha stabilisert seg det siste året. Det viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS. Undersøkelsen viser at den relativt dramatiske økningen i alkoholforbruket blant ungdom mellom 15 og 20 år som vi har sett de siste årene, ser ut til å ha stanset opp. Det samme gjelder den eksperimenterende bruken av narkotiske stoffer.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
En av tre jobber utenom ordinær dagtid
35% av alle ansatte arbeider regelmessig på andre tidspunkter enn mellom 08.00 og 16.00. Det er spesielt de ansatte i hotell- og restaurant næringen som har helg, kvelds og nattevakter, deretter følger ansatte innen transport, helse og sosialtjenester og detaljhandel, viser tallene fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Undersøkelser
Er du virkelig sunn?

En ny undersøkelse fra Universitetet i Oslo avslører at nordmenn på langt er så sunne som vi skal ha det til. Faktisk kan bare en av fire nordmenn kalle seg sunn. Og det til tross for at 78% sier de er det.

Les hele artikkelen