Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helse/Undersøkelser
Vold og trakassering
I enkelte europeiske land opplever så mange som 20 prosent vold og trusler fra utenforstående på arbeidsplassen, viser en ny EU-undersøkelse.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Mange tror de vil bli ufør
7 prosent av de som i dag er i arbeid tror de blir uføre i løpet av fem år, viser en studie gjort av AFI. YS-leder Tore Eugen Kvalheim er skremt og kaller tallene en tikkende bombe.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Mindre nedgang i sykefraværet
Med et totalt sykefravær på 7 prosent er sykefraværet nå tilbake på 2008-nivå. Sammenlignet med i fjor er fraværet redusert med 9,9 prosent, men mye av dette kan forklares med svineinfluensa.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Undersøkelser
Store regionale forskjeller i sykefravær
En analyse gjort av NAV viser at det er store fylkesvise forskjeller i lengden på sykemeldinger. Mens en sykemeldt med diagnosen skuldersyndrom er borte fra jobb i 55 dager i Oslo, gir den samme diagnosen 85 sykedager i Oppland.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Mobiltelefon en arbeidsmiljørisiko?
Elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner skaper usikkerhet om kreftfare. Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet diskuterer i en artikkel om mobiltelefonen derfor er en arbeidsmiljørisiko?
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
PC-arbeid og nakkesmerter
Til tross for lite muskelaktivitet i nakke og skuldre ved pc-arbeid, opplever mange smerter i disse områdene som følge av arbeid ved pc. STAMI har funnet at arbeidslengde, stress og blodsirkulasjon kan forklare smertene.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Ansatte tier om hver andre yrkesskade
I bygge- og anleggsbransjen blir trolig kun så lite som annenhver arbeidsskade innrapportert.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Sykefraværet øker
Kvinner er mest syke men det er blant menn den største økningen skjer. Usikkerhet i forbindelse med finanskrisen kan være en av årsakene som påvirker sykefraværet negativt.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Vil få bukt med vold i arbeidslivet
Arbeidstilsynet mener det er en stadig økning i norske arbeidstakere som blir offer for vold og trusler på jobb. Det vil de fjerne.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Undersøkelser
Høy dødelighet blant sjømenn
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det er sjømenn og ansatte i hotell- og restaurantbransjen som har høyest dødelighet. Akademikerne er derimot minst utsatt for dødsulykker.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Bo i Sogn, lev lenger
Folkehelseinstituttet har funnet ut at det har en del å si hvor du bor i forhold til hvor gammel du blir.
Les hele artikkelen
Helse/Undersøkelser
Arbeidstilsynet hadde flere reaksjoner i 2008
Arbeidstilsynet hadde mange flere tilsyn i 2008 enn andre år, noe som også ga flere resultater.
Les hele artikkelen