Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Færre arbeidsledige
Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I januar utgjorde de arbeidsledige 3,2 prosent av den totale arbeidsstyrken, en nedgang fra 3,5 prosent fra oktober.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sykefraværet går ned
Sammenlignet med for et år siden er sykefraværet gått ned med hele 7,5 prosent. Målet i IA-avtalen er innen rekkevidde, og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm maner til fortsatt god innsats.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ledigheten ned i februar
For tredje måned på rad faller ledigheten. I følge NAV er det nå 77 400 registrerte arbeidsledige, og spesielt er behovet stort for ingeniører og ikt-personell, men også innen bygg og anlegg er ledigheten på vei ned.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lavere ledighet
Arbeidsledigheten gikk ned med 2 300 personer viser tall fra NAV. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er godt fornøyd, og mener utviklingen er et resultat av regjeringens politikk.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
47 omkom i arbeidsulykker
Tall fra Arbeidstilsynet viser at 47 omkom i arbeidsulykker i 2010. Dette er høyere enn gjennomsnittet for de ti siste årene, og direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet er bekymret over utviklingen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stor yrkesaktivitet
Sammenlignet med andre land i Europa er yrkesdeltakelsen i Norge svært høy. Dette er i stor grad et resultat av andelen kvinner i arbeid.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økt ledighet
Tall fra NAV slår fast at arbeidsledigheten øker svakt den siste måneden. Færre på tiltak og fortsatt effekt av finanskrisen er årsaken til økningen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ledigheten opp blant innvandrere
Mens arbeidsledigheten sank i befolkningen generelt det siste året, fortsetter ledigheten å øke blant innvandrere. Spesielt har innvandrere fra Afrika en høy ledighet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabilt arbeidsmarked
Det var små endringer i sysselsettingen og arbeidsledigheten i oktober og 2,7 prosent av arbeidsstyrken er nå registrert ledige hos NAV. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil fortsatt prioritere de langtidsledige.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lettest for 50-åringene
Tall fra NAV viser at personer i alderen 50-59 år har minst risiko for å bli arbeidsledig og langtidsledig. De arbeidsledige 50-åringene kommer også oftere tilbake i arbeid sammenlignet med andre aldersgrupper.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere arbeidsledige
I følge NAV er det 71 400 registrerte arbeidsledige, og det siste året har arbeidsledigheten steget med 5 prosent. Spesielt går ledigheten opp blant unge kvinner.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
Tall fra SSB viser at selv om sysselsettingen blant funksjonshemmede er stabil, jobber mange deltid og hver fjerde ønsker mer arbeid.
Les hele artikkelen