Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Styrker arbeidsmarkedstiltakene
Regjeringen styrker arbeidsmarkedstiltakene med 2 600 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Allikevel frykter LO dette er for lite til å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Gratulerer med dagen!
Vi ønsker alle våre lesere en riktig fin 17. mai-feiring sammen med familie, venner og kjente!
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Hindrer sosial dumping
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm understreker at det offentlige skal gå foran i arbeidet mot sosial dumping. Sentralt i arbeidet står et godt regelverk.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Likestilling i Norden
De siste 30 årene har Norge vært en foregangsnasjon i arbeidet for likestilling i offentlige maktposisjoner. Nå viser imidlertid en oversikt i nettmagasinet "Arbeidsliv i Norden" at Finland har overtatt lederrollen i Norden, og at Norge er helt sist.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Arbeidsgruppe mot sosial dumping
Adecco-saken har fått frem flere svakheter i oppfølgingen av oppdragstakere i offentlige virksomheter, og nå ønsker Arbeids- og pensjonspolitisk råd en gjennomgang av rutinene.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Vurderer sanksjoner mot sosial dumping
Regjeringen vil vurdere behovet for strengere sanksjoner overfor stat og kommune for å hindre sosial dumping. Adecco-saken har gitt økt oppmerksomhet rundt problemet, og som kommune og stat har ansvar for at oppdragstaker gir lønn og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtaler og arbeidsmiljø.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Velferdsfelle?
Under NHOs årskonferanse var fokus på den norske velferden og risikoen for velferdsfellen. For gode velferdsordninger reduserer folks arbeidsvilje og produktivitet, frykter NHO.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Lover færre skjemaer
I arbeidet for å skape et enklere Norge, har næringsminister Trond Giske et uttalt mål om å redusere skjemabunken for norske bedrifter
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Sparer 3 milliarder på sykefraværet
Beregninger gjort av Arbeidsdepartementet viser at nedgangen i sykefraværet fører til en innsparing i utgiftene til sykepenger for arbeidstakere på drøyt tre milliarder kroner, sammenlignet med Revidert nasjonalbudsjett 2010.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Økte utgifter til sykepenger
Tall fra SSB viser at veksten i utgiften til sykepenger i 2009 steg med 16 prosent sammenlignet med året før. Totalt var utgiftene på 36 milliarder kroner.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Søk om FARVE midler
Innen 1. november kan det søkes om FARVE-midler som kan bidra i arbeidet med å gi økt kunnskap om deltakelse, utvikling, velferd, nærvær og fravær i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Økte bevilgninger til IA-arbeid
For å sikre en god oppfølging og gjennomføring av tiltakene i IA-avtalen, setter regjeringen av 153 millioner i statsbudsjettet for 2011. Samtidig konkluderer regjeringen at det ikke vil bli noen endring av arbeidsgivers ansvar for sykepenger.
Les hele artikkelen