Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Arbeids- og sosialdepartementet
Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i dag sin nye regjering. Blant endringene var sammenslåing av arbeids- og administrasjonsdepartementet og sosialdepartementet. I tillegg går deler av kommunaldepartementet inn i det nye arbeids- og sosialdepartementet, som Dagfinn Høybråten vil være leder av.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
815 48 222 – gir deg svar på arbeidsmiljøspørsmål

Arbeidstilsynets svartjeneste gir alle mulighet til å få hjelp med vanskelige situasjoner på jobben. Pågangen som tjenesten har erfart i løpet av fjoråret viser at det er et behov for en slik svartjeneste.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tidsbegrenset uførestønad

Som et ledd i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv innføres fra 1. januar 2004 en ny ordning for uførestønad. Tidsbegrenset uførestønad er et alternativ til en varig uførepensjon, og målet med denne er å hindre en varig utstøting fra arbeidslivet.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Funksjonshemmede i arbeid

Regjeringen satser 30 millioner i et nytt prosjekt som skal få flere funksjonshemmede i arbeid. IT Funk (IT for funksjonshemmede) får økt støtte, og man ønsker å gjøre noe med problemene mange opplever ved bruk av IT-utstyr. Denne satsingen er i tråd med målet om et mer inkluderende arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tiltak mot økende ledighet
Snart er det 100.000 arbeidsledige her i landet og tallet stiger stadig. Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i forrige uke en rekke forslag som skulle få ledigheten ned. Nye statlige byggeprosjekter i kommunene, rassikring, flere tiltaksplasser og stimuleringstiltak overfor næringslivet var noen av forslagene som ble fremmet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Trenger gründerne hjelp?

Dagens arbeidsliv preges av stor fokus på sykefravær og arbeidsmiljø. Den siste tiden har vært tynget av negative tall på arbeidsledighet og mye sykdom. Men, hvordan kan Norge gjøre noe annerledes og skape noe nytt? Ligger forholdene til rette for nye muligheter?

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tiltak mot ledighet

Regjeringen følger arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman sin reaksjon på de økende ledighetstallene. Forslaget om flere stillinger til Aetat, og 1000 flere tiltaksplasser skal i følge regjeringen motvirke lange ledighetsperioder.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan