Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sykefraværet stiger
Sykefraværet stiger kraftig og svineinfluensa og finanskrisen får mye av skylden. Arbeidsminister Rigmor Aasrud er bekymret for utviklingen og minner om at virkemidlene i IA-avtalen skal vurderes for å gjøre dem mer effektive.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Skryter av Female Future
Nærings- og handelsminister Trond Giske roste arbeidet til Female Future under åpningen av NHO-konferanse om kvinner til styrer og ledelse. Han ser på det som helt nødvendig å ta i bruk all kompetanse for å sikre konkurransedyktige bedrifter i Norge.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabil ledighet
Arbeidsledigheten har den siste måneden vært stabil viser tall fra NAV. Samtidig rapporterer SSB om redusert sysselsetting og arbeidsminister Rigmor Aasrud advarer mot å friskmelde arbeidsmarkedet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Tilrettelegging reduserer fraværet
6 av 10 kvinner blir sykemeldte i løpet av en svangerskapsperiode. En studie gjort med utgangspunkt i mor og barn-undersøkelsen (MoBa) viser at noe av fraværet kunne vært unngått med tilrettelegging.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Vanskelig for syke i arbeidslivet
Dersom arbeidsgivere må ta deler av regningen for langtidsfraværet, blir det vanskeligere for kronisk syke og funksjonshemmede å få jobb.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Alternativer for å redusere fraværet
Sykefraværet har det siste året steget med 10 prosent og Regjeringen ser derfor på flere alternative tiltak for å redusere sykefraværet. Strammere oppfølging, aktivitetskrav og meldeplikt er blant kravene til sykemeldte som vurderes, mens arbeidsgiver kan få økonomisk ansvar for langtidsfravær.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Kvinnelige ledere i balanse
AFI har sett på hvordan kvinnelige ledere kombinerer høye karrieremål og et aktivt familieliv. Likestilling på hjemmebane og høy grad av mestring er viktig, samtidig som mange velger vekk personlig fritid og trening.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Ser på likestilling
NHO og LO er enige om å gjøre endringer i hovedavtalen som skal gjøre arbeidet med likestilling i bedriftene mer effektivt i en moderne arbeidshverdag.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ledigheten blant innvandrerne fortsatt økende
SSB kan melde at arbeidsledighetsandelen blant innvandrere fortsatt øker. Innvandrerledigheten er nå på 7,5 %.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Med likestilling på agendaen
Internasjonalt fører finanskrisen til høyere ledighet blant kvinner enn for menn. Trine Lise Sundnes i ILO påpeker at arbeidet for likestilling er en lang prosess og derfor er et helt sentralt arbeidsområde.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sysselsettingen faller raskt
Ikke siden 1989 har antall sysselsatte falt så mye som i de siste månedene. Tall fra NAV og SSB konkluderer begge med at arbeidsledigheten øker og det kan bli verre.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
YS lanserer Arbeidslivsbarometer
Arbeidslivsbarometeret skal gi en oversikt over hvordan norske arbeidstakere har det på jobb. Selv om de fleste i dag er fornøyd med sin arbeidssituasjon, er det spesielt en gruppe som kommer dårlig ut.
Les hele artikkelen