Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Bremser arbeidsinnvandringen
Statsminster Kjell Magne Bondevik fryktet at Norge skulle bli eneste land i Europa med åpne dører for arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen. Derfor foreslår regjeringen en overgangsmodell som vil begrense arbeidsinnvandringen til Norge. Et av hovedkriteriene er at den arbeidssøkende allerede er i arbeid.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Likestilling anno 2003
Likestillingssenteret viser i sitt Likestillingsbarometer at selv om kvinner utgjør halvparten av arbeidsstyrken, er åtte av ti ledere menn. Barometeret ender derfor på en 3-er for næringslivet. Sterkest likestilling finner man i stat og styring, der barometeret gir en 7-er. 10 poeng indikerer full likestilling.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Et enklere Norge
Næringsminister Ansgar Gabrielsen lanserte mandag vil forenkle det norske byråkratiet. Tilstandsrapporten for ”Et enklere Norge” viste at man allerede har iverksatt 86 enkeltiltak i handlingsplanen. Samtidig vil næringsministeren gi gründere og små bedrifter et enklere offentlig hjelpeapparat.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Arbeider utover sin kapasitet
En undersøkelse gjort av det svenske Arbetslivsinstituttet viser at hver fjerde arbeidstaker arbeider utover sin fysiske kapasitet. Undersøkelsen viser også at det tunge arbeidet ikke fungerer som trim i seg selv, men at arbeidstakere i slike jobber må holde seg i form utenom arbeidet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Høyere arbeidsledighet
Opposisjonen spår høyere arbeidsledighet som konsekvens av regjeringens forslag til statsbudsjett. Forslag om økt satsning på midlertidig ansettelse og en strammere permitteringsordning, blir kritisert av SV, AP og FrP som alle sier nei til samarbeid med regjeringen for å få til ett statsbudsjett.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Vil øke arbeidsgivernes lønnsplikt
Regjeringen foreslår å øke arbeidsgivers lønnsplikt under permitteringer fra tre til 30 dager i sitt forslag til statsbudsjett.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Færre funksjonshemmede i jobb
Det siste året har det vært en sterkere reduksjon i yrkesaktiviteten blant de funksjonshemmede enn i resten av befolkningen, på et år er det hele 20 000 færre funksjonshemmede i jobb viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Styrker lediges rett til jobbhjelp
Et lovforslag skal sikre arbeidsledige bedre behandling og større muligheter til å kreve oppfølging hos Aetat.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Fortsatt dystre utsikter for arbeidsledige
Selv om økonomien er på vei oppover signaliserer de største bedriftene her i landet at de ikke kommer til å ansette flere. Mer enn 100.000 nordmenn er i dag arbeidsledige, men mange håper på at oppgangstider vil sikre dem arbeid.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Ny arbeidsgiveravgift
Ved å fjerne den norske modellen med differensiert arbeidsgiveravgift basert på bedriftens geografiske beliggenhet, unngår Norge å måtte møte i EØS-domstolen. Slik svarte statsminister Kjell Magne Bondevik på Jens Stoltenberg sin harde kritikk av regjeringen sitt arbeid med arbeidsgiveravgiften.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Arbeidsledige tvinges til sosialkontoret
Arbeidsledige vil få en "lønnsreduksjon" på rundt 9 prosent når de nye reglene for dagpenger får full effekt fra 2004, skriver LO-nytt. Prosjektlederen ved Aetat i Kristiansand, Kirsten Fløgstad, frykter at flere arbeidsledige blir tvunget på sosialen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Høyre og Frp får skylden
LO gir i sitt siste samfunnsnotat Høyre og Frp ansvaret for den økende arbeidsledigheten og de dårlige vilkårene for dagens arbeidsledige. Selv om de har ulike mål for arbeidsmarkedet i sine partiprogrammer, har de stått sammen om den praktiske politikken.
Les hele artikkelen