Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Skal prioritere kampen mot uønsket deltid
Uønsket deltidsarbeid har skapt mye engasjement i LOs medlemsdebatt. LO lover å prioritere arbeidet mot ufrivillig deltid og leder Roar Flåthen vurderer å inkludere spørsmålet i tariffoppgjørene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Lavt utdannede mest syke
En undersøkelse gjort av STAMI viser at ufaglærte og lavt utdannede har høyest sykefravær og har større risiko for uførepensjonering. Fysisk krevende arbeid, skiftarbeid og lite støtte fra nærmeste leder er blant årsakene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
NHO frykter regning på 200 mill.
Forslaget fra skift og turnusutvalget gir i følge NHO deres medlemsbedrifter en ekstraregning på over 200 millioner kroner. LO er positive til at det settes fokus på denne arbeidsgruppen og sammenhengen med deltidsarbeid.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Kompensasjon for skift og turnus
Skift og turnusutvalget foreslår å kompensere arbeidere som jobber skift eller turnus for ubekvem arbeidstid. Samtidig viser et AFI-notat at mange som jobber deltid brukes som en løpende reserve for arbeidsgiverne.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Arbeidsliv og familiekonflikt
Nesten en av fem arbeidstakere mener at arbeidslivet går ut over familielivet. Blant lederne er tallet enda høyere der en av tre føler at kravene fra arbeidet kommer i konflikt med privatlivet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Lettere å bytte arbeidsgiver for arbeidsinnvandrere
Arbeidsgivere som bruker utenlandsk arbeidskravft må følge tydelige krav fra Utlendingsdirektoratet. Ved en forenkling er det nå lettere for utenlandske arbeidstakere å skifte arbeidsgiver hvis de opplever sosial dumping eller på andre måter varsler om dårlige arbeidsforhold.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Vil ha slutt på sosial dumping
I en holdningsundersøkelse utført av Arbeidstilsynet kommer det frem at åtte av ti nordmenn vil boikotte virksomheter som driver sosial dumping. Holdningene gjelder på tvers av både fylkesgrenser, alder og utdanning.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Staten sinke i arbeidet mot etnisk diskriminering
Statlige virksomheter får sviende kritikk for sitt arbeid mot etnisk diskriminering. Det kommer fram i en rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Rekordlav ledighet blant innvandrere
Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere er nå den laveste siden statistikken ble etablert i 1989.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Innvandrere kvoteres til jobber i staten
Regjeringen vil neste år sette i gang et forsøk med moderat kvotering av innvandrere ved ansettelser i tolv statlige etater.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Negative erfaringer med anonyme jobbsøknader
For å gi alle søker like muligheter har Sverige siden 2004 testet ut anonyme jobbsøknader. Nå konkluderer prosjektet med at dette var mislykket.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Arbeider gratis – får ikke jobb
Ordningen med praksisplasser som skal gi ikke-vestlige innvandrere arbeidstrening for å gjøre det lettere for dem å få jobb, fungerer ikke, viser ny rapport.
Les hele artikkelen