Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Skal få funksjonshemmede i arbeid
78 000 funksjonshemmede ønsker økt deltakelse i arbeidslivet. Nå har arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fått en rekke forslag fra panelene som i høst ble satt sammen for se på mulige tiltak for bedre inkludering.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
HMS og IA: To sider av samme sak?
Prosjektet "3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø" har sett på trepartssamarbeidets mål om et styrket arbeidsmiljø i to bransjer. Nå har STAMI sammen med FAFO vurdert prosjektet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Status IA
Solveig Ose ved SINTEF gjorde opp status for IA-arbeidet under den første nasjonale fagpolitiske IA-konferansen. For å nå delmålene må forebygging prioriteres og delmål 2 differensieres, mener Ose.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Optimistisk IA-konferanse
Under den første nasjonale fagpolitiske IA-konferansen ble status for IA-arbeidet gjort opp med innspill fra fag- og forskermiljøene i Norge. Partene bak avtalen er optimistiske på vegne av avtalen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Fokus på IA-avtalens delmål 2
Sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede var i fokus da arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) møtte de funksjonshemmedes organisasjoner for første gang. Også regjeringens to nye paneler, erfaringspanelet og brukerpanelet, var representert på møtet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sammen skal vi lykkes
Den partssammensatte Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen inviterer til den første nasjonale fagpolitiske IA-konferansen. I løpet av en dag skal politikere, forskere og representanter fra arbeidslivet diskutere utfordringer og muligheter med IA.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalens 2. delmål på dagsorden
FFOs rådgiver Stian Oen gir flere råd i arbeidet for å følge opp IA-avtalens 2. delmål. Han mener staten har et foregangsansvar, noe som bør komme frem av Arbeidsdepartementets strategi for sysselsetting av funksjonshemmede.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Virker IA som forventet?
YS Arbeidslivsbarometer slår fast at IA-bedrifter er mer inkluderende. IA-bedriftene har bedre seniorpolitikk, tilrettelegger bedre og har større aksept for fravær ved sykdom.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
FFO misfornøyd med regjeringens prioriteringer
I statsbudsjettet understreker regjeringen sin satsning på arbeid og velferd. Allikevel påpeker Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) at bevilgningene for å inkludere flere funksjonshemmede reduseres.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Gledelig nedgang i fraværet
Økt bruk av gradert sykemelding og mer bevisste leger og arbeidsgivere er blant årsakene til at sykefraværet går ned med 12,3 prosent i andre kvartal i år.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ny samarbeidsavtale for IA klar
Alle partene i IA-avtalen har godkjent den nye samarbeidsavtalen med veileder. Det betyr at avtalene mellom den enkelte IA-virksomhet og arbeidslivssentrene må oppdateres.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-postkasse med gode ideer
Regjeringen ønsker å høre dine meninger og ideer om IA-arbeidet. Derfor lanserer lanserer de en egen IA-postkasse der du ved hjelp av internett enkelt kan påvirke veien videre for IA.
Les hele artikkelen