Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Krise i verdens arbeidsmarkeder
Finanskrisen er blitt en arbeidsmarkedskrise i mange land, og spesielt er det de unge som blir hardt rammet av dårligere tider. I Norge er hver tredje arbeidsledig under 30 år, mens det i andre land er enda større forskjeller.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
1 av 10 uføretrygdet
Antall uføretrygdede fortsetter å øke, og i følge NAV mottar nå nær 1 av 10 voksne uførepensjon. Samtidig viser en undersøkelse at få av dem som får avslag på søknad om uføretrygd, kommer tilbake i arbeid.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Likelønn i sentrum for lønnsoppgjøret
Kvinnedominerte yrker i staten vil i årets lønnsoppgjør bli tilgodesett med 300 millioner kroner. Staten tar dermed nye steg for likelønn blant sine ansatte. Samtidig er kommuneansatte tatt ut i streik der spørsmål om blant annet likelønn ikke er avklart.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Plan for IA-arbeidet
Oppfølging av IA-avtalen og arbeidet for å redusere sykefraværet er en prioritert sak for Regjeringen. Nå har arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd vedtatt en handlingsplan som skal sikre systematisk oppfølging.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Inkluderingsutvalget skal gi råd
Inkluderingsminister Audun Lysbakken ønsker en bred debatt om inkludering. Derfor har han satt ned et eget utvalg som skal se på muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Konferanse på Verdens arbeidsmiljødag
Den 28. april er Verdens arbeidsmiljødag, og LO, NHO, Statens arbeidsmiljøinstitutt og arbeidsmiljømyndighetene ved Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet inviterer til konferanse om og for et godt arbeidsmiljø.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Samarbeid for arbeid
Regjeringen inviterer til samfunnsdebatt for å sikre en god velferd gjennom lavere sykefravær, flere nyetableringer og økt kompetanse med høyere gjennomføring i videregående skole.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Kvinnepanelet med fokus på likestilling
Kvinnene som danner Kvinnepanelet er bredt sammensatt med representanter fra næringsliv, politikk, kultur og det offentlige, og med forskjellig geografisk og etnisk bakgrunn. Likestillingsminister Audun Lysbakken ønsker at panelet skal sette likestilling på dagsorden.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Varlser rettsak mot Regjeringen
LO Kommune, LO Stat, Akademikerne, Unio og YS mener Regjeringen ser bort fra pensjonsavtalen med arbeidstakerne, når de foreslår kutt i pensjonene. Partene mener Regjeringens oppfølging av pensjonsavtalen fra tariffoppgjøret i 2009.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Ønsker debatt om arbeidslivet
Under sin nyttårstale inviterte statsminister Jens Stoltenberg til en bred debatt om arbeidslivet. Blant temaene som skal diskuteres er tiltak for redusert sykefravær og økt inkludering, i tillegg til et enklere og fremtidsrettet næringsliv der kunnskap og teknologi skal stå i sentrum.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Eksperter ser på tiltak mot fravær
Utfordringene med høyt og økende sykefravær gjør at Regjeringen setter sammen en ekspertgruppe som skal vurdere nye tiltak for å reduserer fraværet. Anbefalingene fra gruppa vil være viktige for en ny IA-avtale.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Status for NAV-reformen
Arbeids- og inkluderingsminister Rigmor Aasrud understreker at NAV-reformen holder stø kurs og vil gjennomføres. Gjennom 2010 vil NAV møte mange utfordringer, og Regjeringen har derfor prioritert en rekke viktige oppgaver.
Les hele artikkelen