Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jobb nr 1 – ikke for alle.
Av Trine Skei Grande, Venstre, Nestleder

Det er mye som er bra i Norge. Vi har en svært god økonomi og lav arbeidsløshet som man i andre land bare kan drømme om. Allikevel er det mange som står utenfor arbeidslivet og vil inn, men aldri kommer dit. Skal vi greie å møte fremtidens velferdsutfordringer må flere i arbeid.
 
Utstøting fra arbeidslivet har mekanismer i seg som man ikke kan kurere bare ved stortingsvedtak. Det handler også om at vi alle må jobbe med egne holdninger og legge bedre til rette for alle typer arbeidstakere. I USA finnes høyesterettsdommer på 90 år. I Norge opplever mange seniorer at deres kompetanse ikke blir verdsatt.
 
Skjemavelde... Les hele artikkelen
En økonomisk politikk for å bygge landet
Av Trygve Slagsvold Vedum, Sp, Nestleder

Senterpartiets hovedfokus er å utnytte landet ressurser på en best mulig måte for å sikre velferden i dag og framover. Landets viktigste ressurs er arbeidskrafta. Det er beregna at arbeidsstyrken på 2,4 mill. personer utgjør 10-15 ganger mer av nasjonalformuen enn den samlede oljeformuen –både det vi har på fond og det vi håper å få opp. Ut fra det kan beregnes at 40-50 000 færre i arbeid utgjør et årlig tap for samfunnet på 20-25 mrd kroner! Tidligere statsråd Victor Norman kalte ledigheten den verste form for sløsing. Det er Senterpartiet helt enig med han i. For den enkelte fører ledighet eller mangel på arbeid til dårligere økonomi, økt... Les hele artikkelen
Et arbeidsliv for alle
Av Karin Andersen, SV, leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite

Arbeid er en forutsetning for de aller fleste av oss for å ha det bra i det norske velferdssamfunnet. Med arbeid følger frihet, inntekt og anerkjennelse. Når vi bidrar gir det økt livskvalitet også i forhold til selvfølelse og selvrespekt.
 
Menneskene er den viktigste ressursen for landets økonomi, og et arbeidsliv for alle må være et hovedmål. Samtidig fører forestillingen om at det finnes et arbeidsliv for alle til at det blir ekstra tungt for de som ikke lykkes å komme inn i det gode selskap. Vi må sørge for et arbeidsliv som har plass til alle som kan jobbe, og så må vi sørge for at de som er for syke eller for gamle til å... Les hele artikkelen
Økt innsats for et mer anstendig arbeidsliv
Av Dag Terje Andersen, Ap, Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeiderpartiet foreslår sju satsingsområder for et mer anstendig arbeidsliv. Vi vil styrke arbeidstakernes rettigheter, og verne om arbeidstakernes helse, trygghet og velferd. Arbeid til alle er jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.
 
De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder arbeidstakerrettigheter, arbeidsmarkedstiltak og innsats mot sosial dumping. Nå vil vi videre.
 
De nye tiltakene er en strategi for de neste fire årene
 
Sju satsingsområder
 
1. Treparts bransjeprogrammer for økt seriøsitet i arbeidslivet:
Gjennom spesielt utforme... Les hele artikkelen

Stortingsvalget 2009

Frem mot stortingsvalget vil partiene få muligheten til å legge frem sin plan for arbeidslivet de neste 4 årene på absentia.no. Målet er at du skal få en god oversikt over hvordan partiene ønsker utviklingen i arbeidslivet skal gå.


Sist lest:


Mest lest:


Sist kommentert:


Mest kommentert:

Et inkluderende arbeidsliv
Av Dagfinn Høybråten, Krf, Partileder
Den største utfordringen for norsk arbeidsliv i kommende stortingsperiode er å realisere målsetningen om et inkluderende arbeidsliv. Det mener leder i KrF Dagfinn Høybråten som starter diskusjonen om arbeidslivspolitikk på absentia.no.
Les hele artikkelen
Arbeidsliv eller næringsliv?
Av Stortingsvalg 2009
Få politiske temaer har så klare skiller mellom høyre og venstresiden som arbeidslivspolitikken. Derfor konkluderer også NHO og LO vidt forskjellig i sine partiutspørringer med borgerlig og sosiale partier på hver sin side.
Les hele artikkelen