Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Bedre oppfølging av sykemeldte

Regjeringen vil øke satsingen på ordningen ”Raskere tilbake” og bevilger mer penger over det reviderte nasjonalbudsjettet. NHO-direktør Sigrun Vågeng ønsker satsingen velkommen.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
ID-krav i bygge- og anleggsbransjen
Fra og med 1. januar 2008 ble alle virksomheter som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser pålagt å utstyre alle arbeidstakere med ID-kort.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Enklere rekruttering av utenlandsk arbeidskraft

Fra og med 1. januar 2008 vil endringer i regelverket for arbeidsinnvandring gjøre det enklere for arbeidsgivere å rekruttere utenlandsk faglært arbeidskraft.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Positiv holdningsendring til innvandrere i arbeid

72 % av de spurte i en undersøkelse SSB har gjort, er enige i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Holdningsendringen kan være resultat av integrering og kontaktskapning gjennom lokale møteplasser.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Nye danske mål for redusert sykefravær

Den danske arbeidsministeren Claus Hjort Fredriksen har konkretisert arbeidet for en felles innsats overfor muskel- skjelettplager: Ved utgangen av 2010 skal fravær relatert til muskel- og skjelettplager være redusert med 10 prosent .

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
NHO-bedrifter med sterk nedgang i sykefravær

Over de siste seks årene, har flere av NHOs bransjer hatt en sterk nedgang i legemeldt sykefravær, noe ledelsen i organisasjonen er fornøyd med.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Gravide borte fra jobb

Sykefraværet blant kvinner generelt synker, mens fraværet blant gravide stiger. Samtidig er Arbeidsforskningsinstituttet er i gang med å undersøke hvordan og i hvilken grad gravide blir diskriminert i arbeidslivet.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
46 000 ivrige funksjonshemmede uten jobb

Nye tall fra SSB tilsier at hele 46 000 funksjonshemmede står uten jobb, men at de selv ønsker å jobbe. Sjokktall, mener FFO.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Rekrutteringsmål av funksjonshemmede gir positiv effekt

En undersøkelse viser at målene om å rekruttere funksjonshemmede i arbeid fungerer positivt.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Lite attraktive seniorer
Bare 2,5 prosent av norske bedrifter vil ansatte seniorer. Det skriver Vårt Land.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Oppfordrer til å ansette døve

Mange bedriftsledere vil oppleve det som anstrengende å ta til seg personer med en eller annen form for funksjonshemning. Men med god hjelp fra hjelpemiddelsentralen, har det gått knirkefritt med døve arbeidere hos Fatland Sandefjord.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Skal få folk raskere tilbake i arbeid
Regjeringen har startet en ordning som skal få sykmeldte raskere tilbake i arbeid. Fastlegene får i disse dager brev om at de skal vurdere om sykmeldte pasienter kan komme raskere tilbake i jobb gjennom henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Les hele artikkelen