Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Full splid
Arbeidstakerforbundene går sterkt imot regjeringens forslag om økt bruk av midlertidig ansatte. LO, YS, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO) og Akademikerne har som følge av dette trukket seg fra Arbeidslivslovutvalget, og Jernbaneforbundet og Transportarbeiderforbundet ser videre samarbeid som vanskelig.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykelønnsendring er avtalebrudd
Regjeringen foreslår å doble opptjeningstiden for sykelønn fra to til fire uker. Dette mener Arbeiderpartiet er i strid med Intensjonsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA), og kaller det et avtalebrudd.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidslivets telefon
I over ett år har Telefonen for arbeidslivet vært i drift. I sitt siste nyhetsbrev melder prosjektleder Bente Tangen melder om en stadig økning i antall innringere. Samtidig etterlyser hun mer ressurser, slik at tjenesten kan møte etterspørselen og bli tilgjengelig hver dag.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykefraværet i Norden
Mens sykefraværet har steget dramatisk i Sverige og Norge, har tallene økt mindre i Danmark. LO og det danske Arbeidsmiljøinstituttet har undersøkelser som viser at det kan være flere årsaker til disse forskjellene. Samtidig ser man et felles mønster for de nordiske landene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tidskonto for seniorer
Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gir arbeidstakere over 55 år ekstra fridager i et nytt prosjekt. En halv ekstra fridag i måneden skal få seniorene til å holde ut lenger i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Evaluering av Inkluderende Arbeidsliv
Intensjonsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA) evalueres denne høsten. Spesielt har fokus vært rettet mot et høyt sykefravær, men både Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Senter for Seniorpolitikk minner om andre sider ved IA-avtalen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hvordan få sykefraværet ned?
Det nyetablerte senteret for stress, søvn og helse ved Universitetet i Bergen forsøker å få svar på spørsmålet om årsaken til det høye sykefraværet i Norge. Kombinasjonen av stress, søvn og helse håper de vil være løsningen på den vanskelige problemstillingen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykelønnsordningen beholdes
Alle partene i ”Intensjonsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv” er enige om å beholde sykelønnsordningen slik den er i dag. Debatten om dagens sykelønnsordning har kommet som et resultat av den dårlige effekten dagens sykefraværsarbeid har gitt.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Vi erfarer at sykmelding ofte blir løsningen
Arbeidstakere som står i en vanskelig situasjon på jobben, må ofte ty til sykmelding, når de opplever at arbeidsgiver vegrer seg for å gå inn i situasjonen. Mange arbeidsgivere ser ut til å være fornøyd med den løsningen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeid med bistand positivt
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) konkluderer i sitt forskningsprosjekt at både arbeidstakere som arbeidsgivere er fornøyde med ordningen arbeid med bistand. Allikevel påpeker AFI at ordningen er for lite utbygd til at den får utnyttet sitt potensiale i så vel storbyer som små tettsteder.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Diskrimineres på grunn av alder

En undersøkelse gjort av EU viser at alder er den hyppigste oppgitte årsaken til diskriminering. Hele 5 prosent oppgir og ha oppgitt diskriminering på grunn av deres alder. Men, flest oppgir å ha vært vitne til forskjellsbehandling som følge av hudfarge.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsgiveravgift
Den norske modellen med differensiert arbeidsgiveravgift basert på bedriftens geografiske beliggenhet, har den siste tiden vært under forandring. Eftas overvåkingsorgan vil ikke godta den norske ordningen slik den er i dag. Nord-Troms og Finnmark vil allikevel være unnlatt en arbeidsgiveravgift, og man vil benytte en transportstøtte for å kompensere for noe av de økte utgiftene.
Les hele artikkelen