Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Et anstendig arbeid
LO og FAFO inviterer til konferanse for å markere den internasjonale dagen for anstendig arbeid. Tema for konferansen er arbeidsmigrasjon og fagbevegelse.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Språk og utdanning avgjørende integreringsfaktorer
Innvandrere i Canada har høyere sysselsetting enn innvandrere i Norge. Årsaken er at canadiske innvandrere har bedre utdanning og kjenner språket når de kommer til sitt nye land.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Effektive seniortiltak
AFI har vurdert seniortiltakene i Ås kommune for å finne årsakene til at noen seniorer står lengre i arbeid. For de fleste er pensjonstidspunktet en langsiktig prosess der tiltak på arbeidsplassen kan være avgjørende.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
HFA 09: - Langsiktig satsning gjør arbeidslivet mer inkluderende
SINTEF har gjennomført en rapport i forhold til hvordan IA-arbeidet har fungert, og konkluderer med at ikke alle delmålene har blitt oppnådd hundre prosent.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
HFA 09: IA bør videreføres
Profitek har nytt godene av IA-avtalen, og Stine Hillesøy mener den bør videreføres.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Mer fokus på delmål 3 i IA
Senter for Seniorpolitikk (SSP) etterspør større fokus på delmål 3 om økt pensjonsalder. Selv om målet er innfridd viser evalueringen av IA at IA-bedriftene og NAV kan yte mer for å inkludere flere eldre arbeidstakere.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tilretteleggingsgaranti
Stian Oen i FFO mener ordningen med garanti om tilrettelegging er en ukjent juvel i NAV. Ordningen ble i 2008 landsdekkende og for IA-bedrifter er det mulig å søke om tilretteleggingstilskudd dersom tilretteleggingen fører til merutgifter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
HFA 09: Helse som organisasjonens hverdag
-Vi er hverandres arbeidsmiljø, sier Lars Edgren i NCHSA før konferansen Helsefremmede arbeidsplasser.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-evaluering positiv
I sin rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet slår SINTEF fast at IA gir flere seniorer i arbeid og lavere sykefravær. Regjeringen og partene i arbeidslivet reagerer positivt på konklusjonen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-bedriftene best på BHT
En undersøkelse gjort av STAMI og Arbeidstilsynet viser at IA-bedriftene bruker sin bedriftshelsetjeneste og følger opp sykefraværsarbeid bedre enn andre bedrifter. Samtidig viser undersøkelsen at BHTene erfarer at norske virksomheter ikke følger opp egne mål om arbeidshelse.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalen virker!
Under årets Begeistringer konkluderte NHO-sjef Finn Bergesen jr. at IA-avtalen fungerer og fikk støtte fra både LO og NAV. Under konferansen ble også Årets Begeistrer presentert.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Ny alderspensjon vedtatt
Fra 1. januar 2010 vil det nye regelverket for alderspensjon innføres. Da vil pensjonen levealderjusteres slik at de som går av ved fylte 62 år vil få mindre i pensjon enn de som står lenger i arbeid.
Les hele artikkelen