Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Partene i arbeidslivet gir seg ikke

I et brev til regjeringen understreker partene i arbeidslivet at de vil fortsette å kjempe for IA. De er enige om at bruddet og den nye sykelønnsordningen vil skape et mer ekskluderende arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hva skjer med IA-avtalen?

Partene i arbeidslivet er rasende på arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. De mener arbeidet med IA må fortsette, og at regjeringen bryter løfter med sitt forslag om en ny sykelønnsordning.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Vanskeligere å få fast jobb
Innstrammingene i sykelønnsordningen vil øke vikarbruken, og gjøre det vrient å få fast jobb. Det mener flere eksperter.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Massiv sykelønnsmisnøye
For en gangs skyld er arbeidsgivere og arbeidstakere helt enige: Regjeringens ensidige innstramming i sykelønnsordningen møter massiv kritikk fra alle parter i både privat og offentlig sektor.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ikke flere funksjonshemmede i jobb

Arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA) har ikke vært noen suksess for rekrutteringen av funksjonshemmede til arbeidslivet. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kun en av to funksjonshemmede er i jobb, og FFO krever nå flere tiltak.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Funksjonshemmede blir traineer i staten

Regjeringene har bestemt at hvert departementet skal ansette en høyt utdannet person med nedsatt funksjonsevne til en traineeordning. Stian Oen i FFO er positiv til initativet, men mener det trengs flere tiltak for å nå målene i handlingsplanen for rekruttering av funksjonshemmede.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Innvandrere en ubrukt reserve
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen oppfordrer næringslivet til å ta i bruk den sterk arbeidskraftsreserven som finnes blant innvandrerne. IMDI har allerede tatt utfordringen og i dag har hver fjerde ansatt innvandrerbakgrunn.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Fortsatt oppgang i sykefraværet

Sykefraværet har økt fra 7,1 til 7,4 prosent i første kvartal 2006 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), og bekrefter dermed trenden fra forrige måling. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen er bekymret, og innkaller partene i arbeidslivet til et nytt IA-møte.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Bedriftsledere positive til innvandrere
Annenhver bedriftsleder støtter myndighetenes tiltak mot diskriminering i arbeidslivet. Samtidig viser en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) at det er stor vilje, men få tiltak for å rekruttere innvandrere blant norske bedrifter.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Utvidelse av IA-avtalen
Det satses mer på en aktiv seniorpolitikk og mindre byråkrati i den nye IA-avtalen. Partene i arbeidslivet og myndigheten ble enige om tilleggsavtalen som konkretiserer målformuleringer og gir nye virkemidler i IA-arbeidet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Mangfoldsløftet i gang
16. mai ble det avholdt en konferanse om etnisk mangfold i statlig sektor. Konferansen ”Mangfoldsløftet” var et samarbeid mellom Statskonsult, Nettverk for statlige arbeidsplasser, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 250 toppledere i staten var invitert.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Virkemidler for inkluderende arbeidsliv (IA)

Arbeidet med å inkludere arbeidstakere med redusert funksjonsevne intensiveres med flere virkemidler. Trygdeetaten inviterer virksomheter til å bli forsøksvirksomheter, samtidig satser regjeringen på tettere individuell oppfølging med nye kommunale prosjekter.

Les hele artikkelen