Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
KrF dropper IA avtalen
På konferansen om et mer inkluderende arbeidsliv som regjeringen avholdt for få dager siden talte Statsminister Kjell Magne Bondevik varmt om IA avtalen, i talen hadde han følgende avsluttende appell til partene i arbeidslivet; - Vi må gjøre et felles løft, for å forsterke innsatsen for et inkluderende arbeidsliv – til beste for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet. På tross av disse ordene kunne VG i går avsløre at arbeidsgiveren KrF ikke vil inngå IA avtalen med sine egne ansatte.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
De handikappede glemt
Et av de tre målene med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er at flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid. På regjeringens toppmøte om IA onsdag var ingen representanter fra verken Norges Handikapforbund eller Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon invitert. Arbeidsminister Victor D. Norman innrømmet at de var rett og slett glemt.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Toppmøte om inkluderende arbeidsliv
Absentia var representert på konferansen om et inkluderende arbeidsliv som ble holdt i Oslo i dag. Statsminister Kjell Magne Bondevik kunne ønske velkommen til den største enkeltsamling av sentrale personer i norsk arbeidsliv som noensinne har vært samlet i regjeringskvartalet. - Det sier ikke lite om viljen til og behovet for å få et mer inkluderende arbeidsliv, uttalte statsministeren.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA gjør opp status
Regjeringens toppmøte om et mer inkluderende arbeidsliv vil være svært toneangivende for det framtidige arbeidet mot et bedre arbeidsliv. Sammenkomsten skal være et bidrag til å oppfylle intensjonsavtalen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Økt arbeidsinnvandring?
Dagens samarbeidsregjering slo tidlig fast at Norge trengte innvandring for å sikre at landet hadde tilstrekkelig med arbeidskraft. Men, i en økonomisk vanskelig tid med høye arbeidsledighetstall møter de kraftig motstand.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hjelpetelefon for arbeidslivet
Sykefraværet øker og den største økningen kommer som et restultat av psykososiale problemer. Et to år langt samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Arbeidstilsynet resulterte i hjelpetelefonen som har vært i drift siden 2. april i år. Prosjektets hovedmål er i tråd med det inkluderende arbeidslivet: nedgang i sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidsplassen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Lønnsomt å være IA-bedrift?
Regjering, LO, NHO og andre interesserorganisasjoner inngikk intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv med mange store og positive ord om hvordan de nå så for seg framtidens arbeidsmiljø. I løpet av 4 år skulle sykefraværet ned med 20%, den reelle pensjonsalderen skulle stige, i tillegg til at det skulle bli bedre muligheter for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Men har bedriftene hoppet på agnet?
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Norge - et land i uføre?
Arbeidsstyrken i Norge er svakere enn noen gang. 286 890 mottok uførepensjon i 1. kvartal for 2002 i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå.Det vil si at en av ti arbeidsføre ikke kan jobbe. Er vi et land i uføre?
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Oppklaring i fraværsstatistikk
Fraværsproblematikk er mye omtalt i mediene og man opererer med forskjellige begreper og tall. Vi forsøker nedenfor å avklare de ulike begrepene og samtidig gi deg et grunnlag for å sammenlikne din bedrift med markedet generelt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Nye virkemidler i jakten på flere IA-bedrifter
Fra 1. juli vil en rekke nye støtteordninger tre i kraft for IA-bedrifter. De vil kunne motta støtte fra staten for tilretteleggingstiltak for å få sykmeldte tilbake i arbeid, i tillegg til at arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år blir senket med 4 prosentpoeng. Virkemidlene er dermed lagt fra Staten sin side for å få flere bedrifter til å bli med på å skape et inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen