Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Fortsatt økning i arbeidsledigheten
Helt ferske tall fra Aetat viser at arbeidsledigheten bare fortsetter å stige. Ungdom ser ut til å ha det verst, blant personer under 30 år med 1-4 års utdannelse har arbeidsledigheten steget med 44 prosent bare det siste året.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Mindre farlig, men mer stress på jobben
En fjerdedel av europeiske arbeidstagere frykter for egen helse og sikkerhet når de går på jobb viser en ny undersøkelse fra OECD. Men andelen er synkende.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Uendret ledighet og sysselsetting
Arbeidsledigheten og sysselsettingen i Norge er omtrent uendret siste tremånedersperiode, viser ferske sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU).
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sykefraværet øker
Det totale sykefraværet økte i 2. kvartal i år med 0,5 prosentpoeng til 7,8 prosent. Partene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv maner til tålmodighet, men også tallene for første halvår 2003, viser en økning sammenlignet med i fjor.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
100 000 arbeidsledige
Aetat melder om 100 000 arbeidsledige ved utgangen av august. Ikke siden 1996 har arbeidsledighetstallene vært så ekstreme, og tallene blir også bekreftet i Statistisk Sentralbyrå sin månedlige arbeidskraftsundesøkelse. Rapportene er i sterk kontrast til arbeidsminister Victor Norman sin optimisme tidligere i sommer.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Likestilling
En rapport utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), viser at det fremdeles er klare skiller mellom yrkesvalg for kvinner og menn. Samtidig lanserer NHO sitt likestillingsprosjekt Female Future, som arbeider for flere kvinner i lederstillinger.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
13 nye dødsulykker i arbeidslivet i sommer
Ved utgangen av juni måned meldte Arbeidstilsynet om 17 dødsulykker i arbeidslivet i 1. halvår 2003. I løpet av sommeren er det skjedd ytterligere 13 dødsulykker. - Arbeidstilsynet ser svært alvorlig på situasjonen, sier direktør Ivar Leveraas i Arbeidstilsynet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsskader rapporteres ikke
En undersøkelse gjort av Tidskrift for Den norske lægeforening, kommer det frem en høy underrapportering av arbeidsskader. Leger plikter å melde til Arbeidstilsynet ved skader som oppstår på arbeidsplassen. Allikevel viser undersøkelsen at kun 9 prosent ble varslet til Arbeidstilsynet. Dette er langt verre enn Arbeidstilsynets tidligere antagelser.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
- Nedgang i ledigheten over nyttår
Ved juletider tror finansminister Per- Kristian Foss at ledighetstoppen er nådd. Finansministeren tror arbeidsledigheten når toppen en gang på høsten og at kurven vil snu rundt årsskiftet. Ekspertene er imidlertid delt i synet på Foss' prognoser.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Utbrent etter ferien?
I disse dager er det mange som begynner å bli ferdig med ferien sin, men ferie er ikke synonymt med late dager i solen for alle. Hvis du ikke føler deg uthvilt etter årets sommerferie er det stor sjanse for at jobben har en del av skylda. For flere og flere tar med seg jobben når de pakker feriekofferten.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere arbeidsulykker hittil i år
Arbeidstilsynet har registrert 17 dødsulykker i arbeidslivet i løpet av første halvår 2003. Det er tre flere enn på samme tidspunkt i fjor. På samme tidspunkt i 2002 var antallet 14. Totalt omkom 39 personer i landbasert virksomhet i fjor. Dette er allikevel lavt sammenlignet antall dødsulykker gjennom hele 1990-tallet, da lå tallet på mellom 50 og 60 dødsulykker i året.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidssøkere fornyød med Aetat
Arbeidssøkere blir mer og mer tilfreds med Aetats service. En brukerundersøkelse gjennomført i våres blant 6 300 arbeidssøkere viser en sterkt økende tilfredshet med Aetat. Totalt uttrykker nå 70 prosent av arbeidssøkerne at de er fornøyd med Aetats service helhetlig sett. Dette er en økning på hele fem prosentpoeng
Les hele artikkelen