Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vanskelige tider for industrien
Statistisk Sentralbyrå har i sin siste Arbeidskraftundersøkelse ny tall som viser en fortsatt nedgang for antall sysselsatte i industrien her i landet. Sysselsettingen generelt går også ned, men ikke så dramatisk som i industrien. Arbeidsminister Victor Norman kan ikke love bedre tider for industriansatte, og råder arbeidsledige til å omskolere seg.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Fortsatt økning i arbeidsledigheten
Vi passerer snart 100.000 arbeidsledige her i landet og det er ingenting som tyder på at vi har nådd toppen foreløpig. Tvert imot så forventer Aetat at arbeidsledigheten skal stige enda mer i 2003 og 2004 enn hva de først hadde antatt. Dermed oppjusterer de ledighetsprognosene sine, og forventer hele 17.000 flere ledige fra 2003 til 2004.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Friskbuss

Arbeidsmiljø blant bussjåfører har vært et prosjekt i Danmark de siste årene. Etter mange år med økende langtidsfravær og stadig flere uførepensjonerte sjåfører, kommer et tilsvarende prosjekt til Norge. ”Friskbuss” er etablert, og 4 bedrifter er valgt ut til pilotgrupper som i praksis skal finne tiltak som bedrer arbeidsmiljøet.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Rettferdige bonuser?
Bonuser blir stadig mer populært i norske bedrifter, det er ikke lenger bare toppledere som nyter godt av bedriftens bonussystemer, stadig flere medarbeidere får en del av sin lønn utbetalt i en eller annen form for bonus. Selv om belønning i form av bonuser griper om seg er utfordringen for mange bedrifter å ha et motiverende og rettferdig bonussystem.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lavere vekst
Statistisk Sentralbyrå skriver i sin pressemelding i dag at veksten i sykefraværet avtar. I noen sektorer opplever man for første gang på lang tid en nedgang i sykefraværet. Tallene viser også at sykefraværet går mest ned blant de eldre.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Et kurs for alt
Savner du ofte noen av kollegene dine? Da er sjansen stor for at han eller hun ikke er syk, men er på kurs, i fjor gikk 222.000 ansatte, eller 11,2 prosent av alle arbeidstakere i Norge, på jobbrelaterte kurs. Det vil si en av ti ansatte, med andre ord så er kurs business big business.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Hjemmekontor
Fordelene ved å jobbe hjemme er mange. Mange arbeidstakere har de siste årene benyttet seg av muligheten til å jobbe hjemmefra, enten det bare er noen dager i uken eller hver dag. På grunn av den økende bruken av hjemmekontor, trådte det sommeren 2002 i kraft en egen forskrift om arbeid i hjemmet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Lavere arbeidsledighet
Det er bred politisk enighet om at arbeidsledigheten er for høy, og at noe må gjøres for å snu dette. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet går nå sammen for å hindre det de kaller den ”handlingslammede regjeringen” i å gjøre vondt verre. Samtidig sier regjeringspartiene at deres strategi vil sikre lav arbeidsledighet over lang sikt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Fortsatt nedgang i sysselsettingen
Det blir stadig flere uten arbeid her i landet, det viser de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin arbeidskraftundersøkelse som ble publisert i dag. De sesongjusterte tallene for de tre siste månedene viser at trenden fra tidligere fortsetter, arbeidsledigheten fortsetter å øke og sysselsettingen fortsetter å synke.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Likestilt
Samme muligheter for kvinner og menn har vært ett mål i arbeidslivet de siste tiårene. Allikevel viser likestillingsbarometeret at forskjellene er store. Hver fredag har NHO intervjuet kvinnelige ledere, med et mål om å synliggjøre kvinnelig kompetanse i arbeidslivet. Samtidig arrangeres den 8. kvinnekonferansen i Australia denne uken.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Åpnet for mer overtid
Nå kan du jobbe nesten så mye du vil, i går kveld vedtok odelstinget endringer i arbeidsmiljøloven som åpner for langt mer bruk av overtid enn hva som er lov i dag. Hele 400 timer overtid i året har man anledning til å jobbe. Men selv om mange arbeidsgivere er fornøyde med at vi får anledning til å jobbe mer, er det ikke alle som er like glade for det nye vedtaket.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
TH!NK - låner ut kompetanse
Under fjorårets høst var arbeidsplassene til de ansatte i Think veldig usikre. Eieren Ford hadde gitt klare signaler om salg, og med stans i produksjonen var det få lysglimt for de ansatte. Men, Ford tenkte annerledes, og i stedet for permiteringer ble de ansatte sysselsatt gjennom arbeid i kommuner, mens Ford fremdeles hadde ansvaret for lønnen.
Les hele artikkelen