Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Inkluderende design for fremtiden
Næringsminister Trond Giske oppfordrer norsk næringsliv til å tenke på fremtiden ved å gjøre produkter og tjenester tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Krav til universell utforming følges opp av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt nye forskrifter i plan- og bygningsloven fra juli.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Arbeidsmarkedstiltakene prioriteres
I arbeidet for å inkludere personer som er langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne, prioriterer regjeringen arbeidsmarkedstiltakene ved å styrke bevilgningene.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Oppfølging av sykdom og skaderegister
I løpet av 2009 kom det inn nær 2 400 meldinger om sykdom som var relatert til arbeidet. Det gir Arbeidstilsynet viktig informasjon om hvilke arbeidsplasser man bør følge opp i HMS-arbeidet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Setter ledighet blant ungdom på agendaen
Unge blir spesielt rammet i nedgangstider, og ledigheten blant de unge er økende. LO-leder Roar Flåthen oppfordrer derfor ungdomsorganisasjonene til å sette arbeid og næringsutvikling på dagsorden.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Nye krav til oppfølging av fravær
Den nye IA-avtalen har lagt flere føringer for fremtidige endringer i arbeidet med å følge opp sykefravær. Forslagene krever imidlertid endring i folketrygdloven, og vil derfor ikke tre i kraft før i 2011. Se hvilke endringer her.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Tilrettelegging på arbeidsplassen
Et inkluderende arbeidsliv skal gi flere muligheten til en fast jobb. For mange med nedsatt funksjonsevne vil tilrettelegging være nødvendig, og Unge Funksjonshemmede forteller hvordan arbeidsgivere og tillitsvalgte kan bidra.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Derfor slutter vi
Hver fjerde ansatt mener det er stor sannsynlighet for at de slutter i jobben dersom det er dårlig kommunikasjon på arbeidsplassen.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Arbeidsgiver skal betale fraværet
Partene i arbeidslivet skal i dag diskutere det videre IA-arbeidet. Blant tiltakene som skal vurderes er en forlengelse av arbeidsgiverperioden og veiledende sykemeldingslengder for leger.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Ny modell for sykefravær
Grunnen til et sykefravær kan være mange, og i følge STAMI har visse arbeidsforhold en avgjørende betydning for ansattes helse. De lanserer nå en ny modell for bakgrunnen til sykefravær som skal bidra til et mer systematisk fraværsarbeid.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Full gjennomgang av NAV
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm lover full gjennomgang av NAV for å forbedre tjenesten for brukerne. FFO har opplevd en økning på 50 prosent i antall henvendelser om NAV etter reformen, og deres erfaringer ble lagt frem under en åpen høring på Stortinget.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Prioriterer NAV-reformen og sykefraværet
Hanne Bjurstrøm har overtatt som arbeidsminister og lover å fortsette arbeidet for å holde flere i arbeid. Øverst på prioriteringslisten står NAV-reformen og sykefraværet.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Søk midler til opplæring
Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) lyser ut 65 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter oppfordres til å søke for å øke kompetansen blant sine ansatte.
Les hele artikkelen