Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorpolitikk på dagsorden
Senter for Seniorpolitikk står bak nettsiden vinnvinn.org der de presenterer hvordan arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte kan forberede, kartlegge og utvikle seniorpolitikken på sin arbeidsplass.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Positive til eldre arbeidstakere
Eldre medarbeidere bidrar med erfaring, arbeidsro og en trygg stemning. Åtte av ti arbeidsgivere er positive til eldre arbidstakere viser en svensk undersøkelse.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Et trafikklys mot mobbing

Arbeidstilsynet og jobbingutenmobbing presenterer 10 gode råd for å forebygge mobbing. Sammen med STAMI sitt trafikklys kan det hjelpe din bedrift i arbeidet for en mer inkluderende arbeidsplass.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykefraværet fortsetter å øke
Avtalen inkluderende arbeidsliv ser ikke ut til å ha noen effekt. Regjeringen venter at sykefraværet fortsatt vil stige i år og vi er langt unna målet om 20 prosent reduksjon i fraværet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Bedre oppfølging av sykemeldte

Regjeringen vil øke satsingen på ordningen ”Raskere tilbake” og bevilger mer penger over det reviderte nasjonalbudsjettet. NHO-direktør Sigrun Vågeng ønsker satsingen velkommen.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Positive til arbeidsinnvandring
Bjarne Håkon Hanssen understreket at arbeidsinnvandringen er positiv for Norge, og at regjeringen vil arbeide med å forenkle regelverket for rekruttering av arbeidstakere fra land både i og utenfor EØS-området. Samtidig lanserer han en egen integreringspakke for arbeidsinnvandrere og deres familier.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Kvinner vil tape på AFP
Kvinner kommer dårligst ut med den nye AFP-ordningen, ifølge beregninger fra Nav.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Yngre arbeidstakere oftere sykmeldt
Unge arbeidstagere har lavere terskel for å være sykmeldt, har mindre pliktmoral og er ikke redde for å miste jobben. Derfor øker sykefraværet, mener eksperter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
62-åringer med rett til redusert arbeidstid
Regjeringen foreslår nå at arbeidere over 62 år skal få rett til å jobbe deltid. Det hjelper kanskje større mulighet for å kombinere arbeid og pensjon.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Alle må jobbe mer i fleksibel arbeidspensjon
Den nye pensjonsreformen konkluderer med at vi lever lenger enn først antatt, så derfor må vi jobbe lenger om vi skal få samme pensjon som dagens pensjonister. En fleksibel pensjon, mener Bjarne Håkon Hanssen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
ID-krav i bygge- og anleggsbransjen
Fra og med 1. januar 2008 ble alle virksomheter som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser pålagt å utstyre alle arbeidstakere med ID-kort.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Vil fjerne øvre aldersgrense i arbeidslivet
Ivar Leveraas, leder for Statens seniorråd, mener at det er på tide å oppheve den øvre aldersgrensen i arbeidslivet på 70 år. – Flere og flere vil se det som uverdig at de er nødt til å slutte i arbeidslivet, sier han til seniorpolitikk.no.
Les hele artikkelen