Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flere funksjonshemmede i arbeid

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker økt fokus på delmål 2 i IA-avtalen for å gi flere med redusert funksjonsevne muligheten til en plass i arbeidslivet. De får støtte fra arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten som satser på flere funksjonshemmede i arbeid.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkluderende arbeidsliv
Ett år etter innføringen av ordningen med tidsbegrenset uførestønad har en av fire nye uføre i 2004 fått ytelsen. Arbeidet med å få flere med redusert funksjonsevne i arbeid har mange utfordringer, og trygdedirektør Arild Sundberg ønsker et større fokus på IA-avtalens delmål 2.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Færre på aktiv sykemelding
Selv om aktiv sykemelding viser seg å være et godt virkemiddel for å få folk tilbake i jobb, var det en kraftig nedgang i antallet som hadde aktiv sykemelding fra andre til tredje kvartal ifjor.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Få har målsetting om å rekruttere seniorer
Bare fire prosent av IA-bedriftene som jobber aktivt med seniorpolitikk, har som målsetting selv å rekruttere seniorer, viser en ny utredning fra Rikstrygdeverket.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Aktiv sykemelding fungerer
Den positive utviklingen i sykefraværet det siste året er et resultat av mange gode tiltak. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten forklarer den gode utviklingen med IA-arbeidet og økt bruk av gradert sykemelding. En spørreundersøkelse gjort på absentia.no viser at 7 av 10 er enige.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA er riktig medisin
Partene i arbeidslivet er enige om at Inkluderende Arbeidsliv (IA) er riktig medisin i arbeidet med sykefravær. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at sykefraværet gikk ned fra 8,1 til 6,5 prosent fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Satsing mot mobbing i arbeidslivet
Denne uken lanserte statsminister Kjell Magne Bondevik og arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten handlingsplanen mot forebygging av mobbing i arbeidslivet. Målet er å forebygge mobbing gjennom å bevisstgjøre og ansvarliggjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass, i nært samarbeid med partene i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsgiver betaler sykelønnen
Med flertall i Riksdagen vil arbeidsgiverne i Sverige måtte betale 15 prosent av all sykelønn fra nyttår. Dette håper regjeringen vil snu trenden og senke fraværet. En undersøkelse gjort blant lesere på absentia.no viser at flertallet ikke ønsker en liknende ordning i Norge.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidslivstelefonen blir permanent!
Telefon for Arbeidslivet har i tre år gitt mennesker i vanskelige arbeidssituasjoner muligheten til å få gode råd over en telefonsamtale. Det har vist seg å være et stort behov for en tjeneste med lav terskel, og endelig er det politisk flertall for videre drift.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Midlertidig ansettelser inkluderer
Over halvparten av medlemsbedriftene i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) mener at enklere tilgang til midlertidig ansettelse vil fungere inkluderende. Det viser en nettbasert undersøkelse gjort av HSH.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
100 tiltak for tilgjengelighet
Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten og miljøvernminister Knut Arild Hareide presenterte en femårsplan for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede. Ved hjelp av 100 tiltak skal man gjøre hverdagen enklere for personer med nedsatt funksjonsevne.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Fraværet stuper
Bedriftene i prosessindustrien har oppfylt sykefraværmålet i IA-avtalen ett år før tiden. Med en nedgang på hele 24 prosent bare det siste året, viser de at sykefraværet blir lavere med riktig arbeid.
Les hele artikkelen