Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Seniorpolitikk for innvandrere
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen inviterte til møte med innvandrere som kom til Norge på 70-tallet for å få råd om seniorpolitikk for innvandrere. Ønske om å bidra i samfunnet og det sosiale er viktig for å få innvandrere til å stå lengre i arbeid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Innvandrere tjener like mye som nordmenn
En doktoravhandling viser at innvandrere med samme type utdanning og like lang erfaring i arbeidslivet tjener det samme som nordmenn uten innvandrerbakgrunn. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen mener tallene er gledelige.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Mangfoldsportalen.no
IMDI har lansert en ny nettside med fokus på flerkulturell integrering. Nettsiden skal gi informasjon om hvorfor arbeidslivet skal være inkluderende og hvordan du kan bidra til det.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Flere positive til innvandrere
En undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at flere er positive til innvandrere og innvandring. Få misbruker trygdeordningene og flere gjør en nyttig arbeidsinnsats mener 3 av 4.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Flere innvandrere i jobb
Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om flere innvandrere i jobb. Oppgangstidene fra 2005 har ført til at sysselsettingsgraden har steget.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Mangfoldsprisen 2008
Har din arbeidsplass utmerket seg i forhold til etnisk mangfold som vil være til inspirasjon for andre bedrifter? Da er det fremdeles tid til å foreslå din arbeidsplass til Mangfoldsprisen 2008.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Positive til arbeidsinnvandring
Bjarne Håkon Hanssen understreket at arbeidsinnvandringen er positiv for Norge, og at regjeringen vil arbeide med å forenkle regelverket for rekruttering av arbeidstakere fra land både i og utenfor EØS-området. Samtidig lanserer han en egen integreringspakke for arbeidsinnvandrere og deres familier.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Satser mer på integrering og inkludering
Regjeringen setter av 400 millioner kroner til gjennomføring av Handlingsplan for integrering og inkludering. Spesielt satses det på tiltak for arbeidsrettet innsats overfor innvandrere.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Arbeid er nøkkelen til integrering
Regjeringen setter av 400 millioner kroner til gjennomføring av Handlingsplan for integrering og inkludering. Spesielt satses det på tiltak for arbeidsrettet innsats overfor innvandrere.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Ledigheten blant innvandrere ned
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at arbeidsledigheten blant innvandrere har gått ned med 1 prosentpoeng til 8,4 prosent. Også blant innvandrerungdom er tallene positive.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Flerkulturell verdiskapning
Regjeringen ønsker flerkulturell verdiskapning der innvandrere gis like god mulighet til å bidra i arbeidslivet som etnisk norsk. Gjennom et eget senter ønsker de å legge forholdene til rette for dem som ønsker å starte for seg selv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Direktorat for integrering og mangfold
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen stod for den offisielle åpningen av det nye integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Direktoratet skal være et kompetansesenter og en pådriver for et mer inkluderende samfunn.
Les hele artikkelen