Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Utvikler ikke egne ansatte

To parallelle undersøkelser viser at kun halvparten av arbeidsgiverne har planer for etter- og videreutdannelse av sine egne ansatte. De ansatte må i mange tilfeller selv ta grep for å holde seg oppdatert.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Bekymret for aldersdiskriminering

EUs eget nettverk er skuffet over Europas svar på aldersutfordringen, og mener medlemslandenes arbeid er utilstrekkelige. Norge er allerede tilpasset de aktuelle kravene, og kommunalminister Erna Solberg lover at regjeringen skal fortsette sitt arbeid for å styrke det rettslige vernet mot diskriminering.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorer en viktig ressurs

Tall fra Rikstrygdeverket viser at forventet pensjonsalder fremdeles er på vei ned til tross for arbeidet med IA. STAMI er blant virksomhetene som i løpet av ti år vil ha flere seniorer blant sine ansatte, og seniorpolitikk er viktig for å ta vare på den kompetansen disse har.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Eldre har størst arbeidslyst
Arbeidstakere over 60 år gleder seg mer til å gå på jobb enn yngre kolleger, viser en ny undersøkelse. Ansatte under 30 år trives minst på jobben.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Nei til aldersdiskriminering

Fra og med 1. mai trådde den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Blant endringene er forbudet mot aldersdiskriminering, som skal gjøre det mer rettferdig for unge og eldre arbeidstakere og være i arbeid. Allikevel finnes det i staten en ordning som begrenser eldre arbeidstakeres mulighet til arbeid sterkt.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Et bedre arbeidsliv

En evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet(SSP), konkluderer med at SSP er på sporet av et bedre arbeidsliv. Samtidig uttaler LO og Arbeiderpartiet at deres felles parole til 1. mai vil være ”Et bedre arbeidsliv”.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Eldre arbeidstakere

I følge NOVA-forsker Per Erik Solem kan det bli unødvendig med innstramminger i pensjonen hvis alle eldre som ønsket arbeid fikk arbeide. I et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik, kommer også Senter for Seniorpolitikk med gode råd for et lengre arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Et skapende aldersmangfold

Kombinasjonen av unge, voksne og eldre på en arbeidsplass er positivt for produktivitet og arbeidsmiljø. Dette slår seniorforsker Bjørg Åse Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet fast. Måten aldersgruppene utfyller hverandre skaper et sterkt lag.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
- Sats på eldre arbeidstakere
Eldre arbeidstakere gleder seg mest til å gå på jobb og gjør en minst like god jobb som de yngre. Det viser en ny undersøkelse Markeds- og Mediainstituttet (MMI) har gjennomført for Senter for seniorpolitikk.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Få ønsker å stå lenger i jobben
Knapt én av 10 er sikre på at løftet om høyere pensjon kan få dem til å stå lenger i arbeid, viser en undersøkelse. Det kan bety at Pensjonskommisjonens forsøk på å få folk til å jobbe lenger er fånyttes.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Diskrimineres på grunn av alder

En undersøkelse gjort av EU viser at alder er den hyppigste oppgitte årsaken til diskriminering. Hele 5 prosent oppgir og ha oppgitt diskriminering på grunn av deres alder. Men, flest oppgir å ha vært vitne til forskjellsbehandling som følge av hudfarge.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Flere 55 pluss i jobb
Flere og flere eldre eller seniorer i alderen 55-66 år er allerede, eller ønsker seg inn i arbeidslivet. Hele 21000 seniorer ønsker dette i følge nye tall. - Det blir stadig færre som skal forsørge de eldre. Derfor er det beste vi kan gjøre å holde oss i arbeid. Da støtter vi våre barn, sier Åsmund Lunde ved Senter for Seniorpolitikk.
Les hele artikkelen