Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Industrien ekskluderer seniorene
Norsk industri opplever stor mangel på arbeidskraft. Allikevel velger hver fjerde arbeidstaker i industrien mellom 55 og 60 år å forlate sin arbeidsplass.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Mangfoldsprisen 2008
Har din arbeidsplass utmerket seg i forhold til etnisk mangfold som vil være til inspirasjon for andre bedrifter? Da er det fremdeles tid til å foreslå din arbeidsplass til Mangfoldsprisen 2008.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Søk midler hos NHOs Arbeidsmiljøfond
Siden 1987 har NHO støttet forsknings- og utviklingsprosjekter til forbedring av arbeidsmiljøet ved norske bedrifter. Søknadsfristen i år nærmer seg men det er ennå mulig å søke om støtte til et arbeidsmiljøprosjekt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Hvorfor vil vi pensjonere oss?
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at vi ønsker å gå av med pensjon tidlig og AFP-utbetalingene fortsetter å øke. Men hva er det som er bakgrunnen til at vi velger å pensjonere oss tidlig?
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkluderende arbeidsliv globalt
Regjeringen går foran med sju punkter for å styrke arbeidstakerrettigheter i andre land og gjøre arbeidslivet mer anstendig globalt.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hvor inkluderende er IA?
Dagens avtale om et mer inkluderende arbeidsliv gjelder til 2009. Allerede i høst vil YS og HSH gjennomføre en undersøkelse om effekten av IA-avtalen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsledige innvandrere halvvert
Innvandrerledightene er halvvert på de siste tre år, og IMDis Osmund Kaldheim håper flere innvandrere får jobb i helse- og skolesektoren.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Økt samarbeid senker fraværet
En undersøkelse gjort i Danmark viser at økt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og lege ved sykefravær gir kortere fravær. Dermed ligger alt til rette for at den nye sykemeldingsblanketten i Norge skal gi resultater.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Mange kombinerer jobb og AFP
46 160 personer mottok avtalefestet pensjon (AFP) ved utgangen av juni 2008, og andelen nye mottakere som fortsetter i arbeid øker fortsatt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Fremdeles gjenstår mye inkludering
Inkluderende Arbeidsliv (IA) har som mål å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid. Allikevel er sysselsettingsgraden lav og arbeidsledigheten høy blant funksjonshemmede.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
1 av 2 i arbeid eller utdanning

Et nytt toårig kvalifiseringsprogram ble testet gjennom 25 prosjekter der innvandrere uten fast tilknytning til arbeid eller studier fikk en ny sjanse. Kvalifiseringen ble en suksess etter at nær halvparten av innvandrerne som deltok fikk jobb eller utdanning.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Gode eksempler på seniorpolitikk
Forsker Trude Steinum ved AFI har i sin rapport sett på virksomheter funnet frem til hva man kan lære av gode eksempler på seniorpolitikk. Rapporten gir også innsikt i hva som gir en god seniorpolitikk.
Les hele artikkelen