Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Staten vil ansette flere innvandrere
Regjeringen har bestemt at statlige virksomheter skal øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Samtidig har Sandefjord kommune fått en bot pålydende 80.000,- for å ha Magid ansatt – uten gyldig arbeidstillatelse.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
FN styrker funksjonshemmedes rettsvern
Funksjonshemmede har i FNs hovedforsamling fått sin egen konvensjon om de funksjonshemmedes rettigheter. Dette gjør at funksjonshemmede stiller likt med alle andre i forhold til menneskerettighetene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Jobbressurs.no
En ny portal for inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet lanseres i disse dager. Portalen skal inspirere potensielle arbeidsgivere og hjelpe funksjonshemmede i søket etter arbeid.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Enighet om sykelønnen
Partene i arbeidslivet ble enige med regjeringen om en rekke tiltak som skal styrke arbeidet for å senke sykefraværet. Dermed beholder sykelønnen sin form og arbeidet med IA blir videreført.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Må finne en løsning
Statsminister Jens Stoltenberg ser optimistisk på muligheten for enighet om tiltak som kan få sykefraværet ned. Men understreker at man må finne en løsning som snur veksten i sykefraværet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Håp for sykelønnen
LO-leder Gerd Liv Valla mener det er store sjanser for at sykelønnen vil videreføres. Hovedgrepet vil være skjerpet kontroll med utskriving og oppfølgelse av sykemeldinger.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
YS utfordrer regjeringen

Før YS-leder Randi Bjørgen går av på onsdag, utfordrer hun regjeringen til å fortsette det gode arbeidet med IA og respektere partene i arbeidslivet i sin åpningstale for YS-konferansen.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Funksjonshemmede skal ha like muligheter

Regjeringen har som mål at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene for utfoldelse og deltakelse i samfunnet som andre borgere. Dette ble følgt opp under lanseringen av Europarådets handlingsplan for personer med nedsatt funksjonsevne.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykefraværet har falt over ti prosent
Effekten av ia-avtalen kan være større en det har sett ut til ifølge beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykelønnstiltakene er klare

Regjeringen etterlyste flere tiltak for å få ned sykefraværet. Nå har partene i arbeidslivet levert 22 forslag som skal vurderes av Stoltenbergutvalget.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ansatte må betale en del av sykelønnen

Leder for Bedriftsforbundet Tom Bolstad og tidligere AP-statsråd Matz Sandman er enige om at arbeidstakere må ta sin del av de økte utgiftene det høye sykefraværet gir. Nå får de også støtte fra en rapport fra OECD som konkluderer med det samme.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Dialog om sykelønnsordningen
Regjeringen nekter for at de har valgt å gå tilbake på sitt eget forslag til sykelønnsordning som følge av massivt press fra blant annet LO og NHO. Etter et oppklaringsmøtet med LO, NHO og de andre store organisasjonene i dag, snakket statsministeren om et godt og nyttig møte.
Les hele artikkelen