Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Nye tiltak for lavere sykefravær
Regjeringen legger i dag frem lovforslag med strengere krav til arbeidsgivere, arbeidstakere og leger for å få ned sykefraværet. Forslaget følger opp erklæringen fra Regjeringen og partene i arbeidslivet om videreføring av avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
BHT og inkluderende arbeidsliv
Bedriftshelsetjenesten er engasjerte i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv, IA, viser en ny rapport fra STAMI og Idebanken – inkluderende arbeidsliv. Arbeidet med IA kombineres bra med det forebyggende HMS-arbeidet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Utvid egenmeldingen
En utvidet egenmelding støttes av stadig flere, og presidenten i Den norske lægeforening Hans Kristian Bakke får støtte av YS-leder Randi Bjørgen i en utvidelse til 16 egenmeldte dager.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hver fjerde bedrift har IA-avtale
Bare 23 prosent av norske bedrifter innen det private næringsliv har inngått IA-avtale. Av disse bedriftene kan hver fjerde rapportere om nedgang i sykefraværet mens hver tiende har hatt en oppgang.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flytt fokus fra sykefraværet
Direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Trygve Eklund ønsker en endring av fokuset til partene bak Inkluderende Arbeidsliv. Mens man så langt har hatt fokus rettet mot fravær, ønsker Eklund større fokus på IA-avtalens andre mål.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ingen ønsker langtidssykemelding
Bente Tangen, prosjektleder for Telefon for Arbeidslivet, konkluderer med at alle som ringer inn ønsker seg tilbake i arbeid. Tilværelsen som sykemeldt oppleves ikke som noe godt, og noen vurderer også å ta sitt eget liv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Maner til kamp mot sykefraværet
Sosialminister Ingjerd Schou får støtte av både trygdedirektør Arild Sundberg og YS-leder Randi Bjørgen når hun maner til økt innsats i arbeidet mot det høye sykefraværet. For første gang stiger sykefraværet like mye i IA-bedrifter som i andre bedrifter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Rekordhøyt sykefravær
Sykefraværet øker nå raskere enn noensinne, og er rekordhøyt. Nå vil regjeringen tvinge fraværet ned ved å gjøre det vanskeligere for arbeidstakere å få sykemelding.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsgiverne får mer ansvar
I Sverige ønsker man nye virkemidler i kampen for et lavere esykefravær. Et forslag gir arbeidsgiverne et mye større økonomisk ansvar. 15% av sykelønn utover de første to ukene skal finansieres av bedriften. I følge NRK vil Regjeringen i Norge også stramme inn utbetaling av sykepenger.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsgiverne har skylden
Folketrygdens utgifter økte med over 6 prosent fra 2002 til 2003. Utgiftene er samlet på mer enn 200 milliarder kroner, og sterkest var veksten i sykepenger og uføretrygd. Finansminister Per-Kristian Foss mener at arbeidsgiverne har mye mer å bidra med i kampen for et bedre arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
OECD-rapport om Norge
Denne uken la Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) fram sin rapport om Norge. Den konkluderer med at Norge har en stor utfordring i arbeidet med å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
”DIALOGBENKEN” – tildelt en begeistret – AVEN AS
IA- arbeidet hos Aven AS i Holmestrand kommune har vært preget av systematisk jobbing på flere fronter, bl.a. ved tiltak for å forebygge skader, tilrettelegge for trening i arbeidstid og på fritiden, samt en god oppfølging fra Bedriftshelsetjenesten.
Les hele artikkelen