Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Rus/Tobakk
Global traktat mot røyking
For kort tid siden ble Verdens helseorganisasjon (WHO) enige om teksten til en global traktat mot røyking. Artikkel 13 i traktaten er kanskje det mest grensesprengende punktet, det foreslår et totalforbud mot tobakksreklame. Traktaten vil være en triumf for Gro Harlem Brundtland som har jobbet mot tobakk helt siden hun inntok sjefsstolen i WHO for fem år siden.
Les hele artikkelen
Rus/Alkohol
Ungdom drikker mer
Da rusbrusen gjorde sitt inntog i dagligvarebutikkene ved nyttår var det stor debatt mellom avholdsorganisasjoner og rusbrusprodusenter om hvordan dette ville påvirke ungdoms drikkevaner. En ny undersøkelse viser at alkoholforbruket blant de yngste har økt kraftig etter at rusbrusen kom i butikkhyllene.
Les hele artikkelen
Rus/Tobakk
Røykfritt uteliv

Odelstinget vedtok i går et lovforslag om røykfrie serveringssteder, og Norge blir dermed det første landet i verden som innfører et slikt totalforbud. Hensikten til de ansattes helse i denne næringen er hovedårsaken til at man ønsker et totalforbud mot røyking. Kravet om røykfrie serveringsplasser vil tre i kraft fra våren 2004.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Rus/Tobakk
Færre røyker i Norge
Salget av tobakk har gått kraftig ned i løpet av de to første månedene i år. Sammenlignet med samme periode i fjor selger man i dag 7 prosent mindre tobakk. Antirøykekampanjen ser ut til å ha innvirkning på folks røykevaner, og nå er også den første globale traktaten mot tobakk blitt undertegnet.
Les hele artikkelen
Rus/Tobakk
Passiv røyking

Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt (IARC) slår fast i en undersøkelse at passiv røyking er kreftfremkallende. I forbindelse med høringsmøte om røykfrie serveringsplasser, la både Den norske Lægeforeningen og Folkehelseinstituttet fram beviser, som støtter en innstramming i røyking på arbeidsplasser.

Les hele artikkelen
Rus/Tobakk
Tror på røykeslutt kampanje
Skremselskampanjen mot røyking som pågår i disse dager har effekt. Hele 6 av 10 nordmenn sier de tror kampanjen vil få folk til å slutte å røyke. Det til tross for at kampanjen har fått massiv kritikk både av professorer, politikere og mannen i gata.
Les hele artikkelen
Rus/Alkohol
Alkoholens makt

Tørre tall viser at vel 1 500 mennesker dør hvert år som en følge av alkohol. Sykdommer og ulykker er lett å fange opp i statistikken, men statistikken alene kan ikke gi oss et fullstendig bilde. I en artikkelserie i ”Tidskrift for Den norske lægeforening”, kommer det fram at alkoholmisbruk rammer langt flere enn misbrukeren. Familie og venner sliter med reaksjoner og symptomer direkte knyttet til alkoholmisbrukerens atferd og problemer.

Les hele artikkelen
Rus/Tobakk
Røyking en sykdom?

Arbeidet med å få folk til å slutte å røyke går stadig nye veier. Regjeringen har satt i gang en stor offensiv for å hjelpe folk til å slutte. I tillegg til skremmende tv- og radioreklame vil en arbeidsgruppe i Sosial- og helsedirektoratet gi røykende status som syke.

Les hele artikkelen
Rus/Tobakk
Vi skal skremmes til røykekutt
Er nyttårsforsettet ditt å slutte og røyke? Da vil du i år få hjelp fra regjeringen. Lunger fulle av sigarettjære, blodårer fulle av slaggstoffer etter nikotin er bare eksempler på bilder som allerede 6. januar vil vises i regjeringens skremselspropaganda på TV, kinoer, i aviser og ukeblader. ”Hver eneste sigarett skader deg” er motto for den store røykesluttkampanjen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Rus/Alkohol
200 000 barn gruer seg til jul

Julen er en tid for gode stunder med familien. Men, ikke alle opplever juletiden slik. Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) anslår at 200 000 barn gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk. Og, hvert år på denne tiden øker antallet hendvendelser til barn og unges kontakttelefon.

Les hele artikkelen
Rus/Behandlingstjenester
RUStelefon

Regjeringen opprettet 6. desember RUStelefonen. RUStelefonen er et nasjonalt tilbud til foreldre og ungdom som ønsker informasjon om rus og rusmisbruk. Opprettelsen av RUStelefonen er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot rus.

Les hele artikkelen
Rus/Tobakk
Snusing og helseeffekt

Årlig legges 400 tonn snus under norske lepper.Snusing og helseeffekt var temaet på et presseseminar som ble holdt i Legenes hus i regi av Tobakksfritt 11. november. Utgangspunktet var en ny opinionsundersøkelse om snusing og helseeffekt.

Les hele artikkelen