Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Flere innvandrere i jobb
Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om flere innvandrere i jobb. Oppgangstidene fra 2005 har ført til at sysselsettingsgraden har steget.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Er vellykkede IA-bedrifter gode forbilder?
STAMI har undersøkt om det er finnes felles faktorer som fører til vellykkede IA-bedrifter. Deres konklusjon er at de gode IA-bedriftene ikke er bedre rollemodeller enn andre bedrifter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Stor tro på avventende sykemelding
Mer enn annenhver bedriftsleder tror ordningen med avventende sykemelding vil gi lavere sykefravær. Spesielt er optimismen stor bland bedriftsledere i bedrifter med mer enn 100 ansatte.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ingen endring i holdninger til funksjonshemmede
De siste årenes forsøk på å endre folks holdninger til funksjonshemmede og skape et mer inkluderende arbeidsliv har gitt skuffende resultater konkluderer NOVA. Spesielt er det de unge som er minst tolerante.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Avventende sykemelding med god start
NAV er fornøyd med responsen på den nye ordningen med avventende sykemelding. I løpet av september ble 2 430 avventende sykemeldt.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Yrkeshemmede får jobb gjennom tiltak
Den beste muligheten yrkeshemmede har til å få seg jobb, er å gå på arbeidsmarkedstiltak.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Aldersdiskriminering fremdeles utbredt
Eldre arbeidstakere blir ofte oversett når nye teknologier introduseres på arbeidsplassen. Selv om omfanget av aldersdiskriminering er redusert er det fremdeles utbredt viser en undersøkelse gjort for Senter for Seniorpolitikk
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Eldre arbeidstakere ønsker lengre karriere
66 % av de arbeidende som har satt foten inn i 60-årene vil gjerne fortsette å jobbe ut over pensjonstiden.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tilretteleggingsgaranti gir resultater
NAV er fornøyd med resultatene fra de fem fylkene der tilretteleggingsgaranti for funksjonshemmede og personer med redusert arbeidsevne har vært tilgjengelig. Flere arbeidstakere og arbeidssøkere har kommet i jobb eller blitt stående i jobb.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Positiv erfaring med nytt lønnstilskudd
Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er et nytt virkemiddel for å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. Lønnstilskuddet er nå landsdekkende, og AFI slår i en rapport fast at tilskuddet bidrar til å hindre eller forsinke avgangen til uførepensjon.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Manglende sykefraværsrutiner i butikk
Manglende rutiner for sykefravær og verneombudsordning gjør at mange av Arbeidstilsynets tilsyn har endt med reaksjoner. HK kaller det en kynisk bransje.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Råd om seniorpraksis
Seniorene er en viktig ressurs for norske virksomheter, men hvordan skal du gå frem for å sikre seniorenes kompetanse i noen ekstra år?
Les hele artikkelen